Hoppa till sidans innehåll

Ordföranden informerar

22 MAR 2015 22:52
Från Ordföranden
  • Skapad: 22 MAR 2015 22:52

Högt ärade medlemmar i Eksjö CK! STYRELSEN

Tack för förtroendet.

Det är med glädje som vi kan meddela att styrelsen 2015 i Eksjö CK är helt enligt valberedningens förslag och årsmötets vilja.(bifogad fil)

Styrelsen kommer att starta ett arbete med kortsiktiga såväl som långsiktiga målsättningar för vår förening. Under detta förestående arbete är det av oerhört stor vikt att vi i styrelsen få ta del av alla medlemmars synpunkter och tankar i kring dessa frågor som kommer att bli våra gemensamma målsättningar i föreningen.

Målsättningarna kommer att bestå av tre huvudmål:

1.       Sportsliga målsättningar(inkluderar all sportslig verksamhet inom klubben och vad är rimligt men ändå tillräckligt utmanande för att utveckla oss som förening?)

2.       Ekonomiska målsättningar(hur mycket överskott behöver vi sträva efter för att känna oss trygga och för att få möjlighet till investeringar som gagnar vår verksamhet på sikt?)

3.       Sociala målsättningar(föreningens styrka ligger i att göra saker tillsammans och därför bör trivsel och samvaro få en framträdande position i allt som vi gör tillsammans, hur kan vi skapa rätt förutsättningar för det?)

Vi i styrelsen står helt till medlemmarnas förfogande och tar med största respekt och intresse emot förslag för behandling i styrelsen. Förslag kan lämnas till någon av styrelsemedlemmarna för vidarebefordran med tillhörande, kompletterande och beslutgrundade dokumentation. Som medlem kan man ge ett muntligt förslag till någon av styrelsemedlemmarna, e-mail, ”snigel” post eller inkallas som föredragshållare på ett styrelsemöte för att få möjlighet till redogörelse av förslag samt frågestund. På vårt första styrelsemöte bestämdes det att förslag med beslutsgrundade dokument skall vara oss i styrelsen tillhanda senast 7 dagar innan kommande styrelsemöte för att vi skall få möjlighet att förbereda oss. Nästa styrelsemöte kommer att ske 21 april kl18:30. Detta bör absolut inte ses som någon ”stel” eller formell belastning utan en process för att alla medlemmar skall få lika möjlighet.

Som vi alla förmodligen har noterat har vi gjort en del förändringar inom klubben samt kompletterat nuvarande organisation, detta av framför allt tre skäl:

1.       Vi börjar närma oss 350 medlemmar, vi är alltså en stor ”Eksjöförening” och bör vara organiserade utifrån detta faktum.

2.       Nya organisationen skall möjliggöra en jämnare fördelning av uppgifter på fler antal medlemmar vilket gör att vi skapar trivsel och uthållighet i föreningen.

3.       Vi får möjlighet att utveckla träningen och cyklingen tillsammans vilket kommer att höja kvalitén på all verksamhet i föreningen.

Tanken är att den nya organisationen skall vara flexibel och kunna korrigeras efter i stunden rådande förutsättningar.  

Tanken bakom den nya organisationen är framför allt att vi skall ge samtliga medlemmar möjlighet till organiserad träning i grupp såväl som individuellt och att våra ungdomar får möjlighet att satsa på det som tilltalar dem mest men framför allt att vi har roligt tillsammans.

Vi har en cykelsektion under uppbyggnad med uppdrag att utveckla cyklingen, träningen och uppfylla framför allt det sportsliga målet för vår förening. Cykelsektionens ordförande Jan-Olof Svärd kommer att jobba med övergripande utvecklingsfrågor som t.ex. policy och värdegrund. Mikael Carlsson med träningsutveckling samt Tobias Erlandsson, David Axelsson, Martin Andersson och Adam Gustafsson med att förmedla träningskunskap ut i vår förening. Cykelsektionen är en tillgång för alla medlemmar.

Tack vare den nya organisationen finns det idag flera möjligheter för våra ungdomar som är på vägs igenom ungdomssektionen för att som juniorer få tillgång till individuellt anpassad träning för elitsatsning eller få möjlighet till gruppträning ihop med våra träningsgrupper för tävling och motion. Ungdomarna bör också tillskapas möjligheten att utveckla sin förmåga som funktionär och kanske så småningom få ledande roller i våra tävlingsorganisationer.

Vi har också förstärkt vår ungdomssektion med ordförande Marcus Ericson, detta är en direkt följd av ett försök att avlasta våra ungdomsledare och strukturera upp träningen med våra ungdomar. Ungdomsledarna har blivit fler och dessutom varit på utbildning vilket gör oss starka inför kommande säsong. Detta är oerhört viktigt för vår utveckling som förening.

Förutom detta har vi under uppbyggnad:

1.       Träningssektion: som har inlett med vinterträning i olika former och som skall konvertera till vår/sommar träning, Uppstarten av vår/sommar träning bör inledas med ett upptaktsmöte där träningen i första hand är tänkt för seniorer/juniorer och där samtliga träningsintresserade medlemmar/blivande medlemmar över 14år både mtb och lvg bör samlas. På mötet kommer vi att beröra alla frågor rörande träningen för 2015 samt synkronisera mtb och lvg för att så många som möjligt skall får ut så mycket som möjligt av vår gemensamma träning.

2.       Tävlingssektion: Uppgiften är att förvalta, skapa och samordna tävlingar. Under vintern har två nya tävlingsledare varit på utbildning vilket innebär att vi har tre totalt i vår förening vilket gör oss starka inför framtiden.(Mathias Johansson, Håkan Friman och Mats Nerlund)

 

Har nya organisationen gett något konkret hittills?

Ja, jag tror att följande initiativ är en direkt följd av vår nya organisation:

1.       Vinterträning: distans, styrketräning, spinning, teknikträning. Som medlem har vi fri tillgång till dessa aktiviteter.

2.       Ungdomsverksamheten är väl förberedd inför kommande säsong.

3.       Eksjö CKs träningshelg 11-12 april kommer att ytterligare förstärkas och kommer utgå ifrån torget med såväl MTB som LVG cykling.

4.       Eksjö CK:s LVG cyklister skall till Öland på träningshelg 17-19 april med cykling i tre dagar. Louise Bergquist och Tommy Friman har i rådande stund 34 cyklister anmälda förutom Färjestadens CK som skall bistå med vägval.

5.       Vi har skapat en marknadsföringsgrupp till R-turen. Denna grupp jobbar i första hand med att marknadsföra Ränneslättsturen och i synnerhet på sociala medier.

Avslutningsvis några punkter som jag som ordförande anser är av högsta prioritet och som jag kommer att verka för i vår förening:

1.       Öka antalet tjejer, kvinnor i vår förening och framför allt i beslutsfattande positioner. Detta är en outnyttjad resurs och är en stor potential för vår förening.

2.       Att ge ungdomarna i vår förening möjlighet att utvecklas i sin egen takt och bli en förening som tar hand om sina medlemmar för ett så långt medlemskap som möjligt.  

3.       Stärka utvecklingen av vår gemensamma träning i föreningen.

4.       Stärka landsvägskulturen i föreningen.

5.       Stärka och utveckla den sociala delen i cyklingen.

6.       Förstärka klubbkänslan hos oss alla.

Jag ser med tillförsikt fram emot att ta mig an ordförandepostens uppdrag i föreningen och hoppas att vi kan fortsätta utveckla Eksjö CK till något ännu bättre samtidigt som vi har riktigt roligt tillsammans.

TACK FÖR ORDET.

Med vänlig hälsning

Ordförande Eksjö CK

Skribent: Christer Cederman

Eksjö CK presenterar

stolt våra sponsorer! 

          (Klickbara)

Eksjöhus

Olsbergs

Cykelsmedjan1

Maskintruck

images

Swedbank

EMMEGI-1

Elkedjan

Transab

untitled

 0143

Postadress:
Eksjö CK - Cykel
Robin Bogmark, Östanågatan 3
57531 Eksjö

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info